Kombinasyon nedir?

Bir kümenin herhangi bir alt kümesi. n elemanlı bir kümenin r elemanlı alt kümelerinin herbirine bu kümenin r’li bir kombinasyonu denir. Kombinasyonların sayısı C (n,r) veya

İlgili olabilecek başlıklar

Kombina nedir?
Kombi nedir?
Kom nedir?